Lateralis

Az emberi test bal és jobb oldalát középen elválasztó szimmetriatengelytől távolabb eső pont. Ellentéte a medialis, ami a test középvonalához közelebbi pontot jelöli. Példa: a szemgolyó lateralis oldala a halántékhoz, míg medialis oldala az orrhoz esik közelebb.

az anatómiában használatos irányok

« SM szótár