Progenitor sejt

A progenitor sejtek az őssejtekhez hasonlóan képesek sok különböző fajta testi sejtté alakulni, ám az őssejteknél sokkal szűkebb határok között. A progenitor sejtek már elköteleződtek egy irányba, így nem képesek bármilyen sejtté osztódni, csak az adott szövettípus valamely sejtjeivé válhatnak.

Differenciálódási állapotuk szerint tehát így következnek egymás után:

  1. őssejtek: mindenféle sejt létrehozására képesek, a végtelenségig osztódva
  2. progenitor sejtek: többé-kevésbé elkötelezett sejtek valamely szövetben, csak korlátozott alkalommal osztódva
  3. differenciált sejtek: csak magukkal megegyező sejteket képesek produkálni (pl. bőrsejtek) vagy egyáltalán nem képesek osztódni (pl. idegsejtek)

Szinonimái: elkötelezett elődsejt, köztes előalak
Angolul: progenitor cell

« SM szótár