Prevalencia

A betegség összes létező esetének száma egy meghatározott időpontban, egy adott populáción belül.

Számítása:
ismert betegek száma az adott időpontban
/ populáció átlagos száma ugyanebben az időpontban
× arányosítási állandó (általában 1000 fő, de ritkább betegségek esetén több)

Például:
8000 ismert SM beteg
/ 10 000 000 (Magyarország lakossága)
× 100 000
= 80
tehát a sclerosis multiplex prevalenciája Magyarországon évente kb. 80 fő százezer lakosra vetítve (jelölése: 80 / 100 000), azaz hazánkban a vizsgált időszakban százezer emberből átlagosan 80 fő SM beteg.

Angolul: prevalence

« SM szótár