PASAT

A kognitív funkciók mérési módszere, amely az információfeldolgozási kapacitás (azaz hogy mennyi információt tudunk kezelni rövid időn belül) és sebesség (azaz hogy ezt milyen gyorsan tesszük), valamint a fenntartott (azaz amikor egy feladatra hosszú ideig kell összpontosítani) és megosztott figyelem (azaz amikor egyszerre több dolgot kell észben tartani), továbbá a számtani készségek épségét vizsgálja.

PASAT menete

A páciens 3 másodpercenként egy egyjegyű számot hall, a feladata pedig az, hogy az utolsóként hallott két számjegyet fejben összeadja és hangosan kimondja. Ez azért nehéz művelet, mert míg az első és a második szám összeadását fejben elvégezzük, majd kimondjuk az eredményt, közben a második számjegyet észben kell tartanunk ahhoz, hogy a másodikhoz majd hozzáadhassuk a harmadikként hallott számjegyet.

A feladat összesen 60 műveletből áll, és a teszt pontszámát az adja, hogy a páciens a 60-ból hány összeadást tudott helyesen elvégezni. A vizsgálat hossza körülbelül 10-15 perc.

A PASAT tehát éppen azokra a kognitív funkciókra igen érzékeny, amelyek sclerosis multiplexben gyakran érintettek. A teszt hátránya azonban az, hogy csak enyhe vagy közepes súlyosságú rendellenességek mérésére alkalmas, ám nemigen használható, ha a beteg már komoly gondolkodási nehézségekkel küzd.

Teljes nevén: Paced Auditory Serial Addition Test

« SM szótár