Morbiditás

Egy adott betegség gyakoriságát szemléltető szám, ami megmutatja, hogy egy populáción belül hány ember szenved az adott betegségben az összlakosság számához viszonyítva. A morbiditást általában 100 000 főre vetítik.

A morbiditás kifejezés a latin morbus (betegség) szóból származó morbidus (megbetegedett) szóból ered.

Angolul: morbidity

« SM szótár