Kombinált egyedi léziók

A T1 Gd+ léziók, valamint az újonnan megjelent vagy növekedésnek indult T2 léziók összessége, elkerülve egyazon lézió kétszeri számlálását. Egy kombinált egyedi lézió tehát úgy definiálható, mint egy olyan aktív lézió, ami vagy a T1 Gd+, vagy a T2-súlyozott felvételen megjelenik. Ez a legérzékenyebb MRI mérőszám az aktuális gyulladások mennyiségének és a jövőben várható progressziónak a meghatározására.

Angolul: combined unique active lesions, CUA

« SM szótár