Esettanulmány

Olyan adatgyűjtési mód, amelyben a kutató egyetlen személy egy már meglévő vagy a múltban lezajlott betegségére fókuszál, azt tanulmányozza és írja le részletesen úgy, hogy abban a konkrét eset egyedi sajátosságai és általánosítható tanulságai egyaránt szerepet kapnak.

Angolul: case study

« SM szótár